BERGEN – Dinsdagavond was er een vergadering van de werkcommissie Gemeentehuis.

Op de agenda stond het rapport van Twijnstra en Gudde waarin de vier varianten voor het gemeentehuis waren doorgerekend als second opinion.
Het rapport bevat cijfers en enkele suggesties. Het was echter duidelijk dat de financiële uitkomsten vele fractie tegenvielen.

Nadat de diverse vragen waren beantwoord kwam de heer Snijder van D66 met een verklaring.

D66 is van mening dat er thans in deze economische zware tijden en onzekerheid over de toekomst het HUREN van kantoorruimte beter is dan nieuwbouw of renovatie.

D66 had 6 opties tot huren onderzocht. Het huren was in een optie 10% lager dan de huidige exploitatiekosten.

De andere raadsleden waren verrast door het standpunt van D66.

Een standpunt werd echter door hen niet ingenomen daar zij eerst fractieoverleg wilden.

Het plan werd echter door geen enkele partij zonder meer van tafel geveegd.

Het college, bij monde van burgemeester Hafkamp, liet weten af te wachten wat de diverse fracties willen alvorens een standpunt in te nemen.

Door de verklaring van D66 kwam de vraag aan de orde hoe nu verder.

De voorzitter mevrouw Braak-van Kasteel kwam met het voorstel de algemene commissievergadering van 13 juni waarin het collegebesluit ter tafel zou komen over het gemeentehuis om te zetten in een vergadering van de werkcommissie gemeentehuis.

Hierin wordt besproken hoe de diverse partijen verder willen op dit dossier.

Nieuwbouw of renovatie of huren?

Geef een reactie