EGMOND-BINNEN – Tijdens Egmond op z’n Kop is een marktkraam aanwezig met daarachter allemaal dorpsbewoners. Zij willen de inwoners vragen mee te denken over de nieuwbouw voor dorpsbewoners, zodat verdere vergrijzing afneemt en de vitaliteit toeneemt (denk aan verenigingsleven, school, winkelbestand et cetera).

Ook diverse wensen kenbaar maken? Vul dan de kleine enquête in, welke bij voornoemde marktkraam in te vullen zijn.

Dit initiatief is genomen door vele jongeren, de Ondernemersvereniging, de Dorpsbelangenvereniging en het Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen 300.

De initiators hopen op veel bezoek voor het invullen van de enquête en een praatje.