BERGEN – Het parochiebestuur van de Petrus en Pauluskerk in het centrum van Bergen wil appartementen bouwen naast de kerk. Met de huuropbrengsten wil het bestuur in het onderhoud van de kerk voorzien.

De nieuwbouwplannen kwamen aan het licht tijdens de raadscommissie donderdagavond.

Daar werd gesproken over de mogelijkheid om de kerk uit 1924 als gemeentelijk monument aan te wijzen, om zodoende het kerkgebouw en de pastorie beter te beschermen.

Deze aanwijzing is tegen de wens van het parochiebestuur en de eigenaar van kerk, het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Dick Stoop van het parochiebestuur vroeg de raadsleden tijdens de commissievergadering om niet een monumentenstatus te steunen maar juist hun toekomstplannen voor de kerk.

Het bestuur heeft namelijk tekeningen laten maken voor nieuwbouw in de pastorietuin.

Het gaat om appartementen voor de verhuur. Het geld dat daarmee binnenkomt is bedoeld voor het behoud van het beeldbepalende gebouw in het dorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste aanvraag voor nieuwbouw naast de kerk afgewezen.

Een meerderheid in de raadscommissie was tegen aanwijzing van de kerk als gemeentelijk monument omdat de eigenaar er niet mee akkoord gaat.

Wethouder neemt deze opvatting mee bij een definitief besluit van het college.

Geef een reactie