BERGEN – D66 wil dat er over vier jaar 500 woningen zijn gerealiseerd. Dat is één van de belangrijkste doelen uit het verkiezingsprogramma van deze partij. Er zijn dringend woningen in het middensegment nodig. Die woningen zijn er niet. Jongeren vertrekken daardoor naar elders en ouderen die toch al langer thuis wonen zijn aangewezen op hun eigen netwerk.

Het overeind houden van scholen, supermarkten, sporten cultuurvoorzieningen en buslijnen komt daardoor in gevaar. De afgelopen maanden heeft D66 veel gesprekken gevoerd met inwoners uit alle kernen.

Uit deze gesprekken werd het woonvraagstuk met ‘stip’ op de eerste plaats gezet. Zowel door starters en jonge gezinnen als door ouderen die kleiner willen wonen. In de afgelopen decennia zijn door de gemeente weinig nieuwe woningen toegevoegd.

Om 500 nieuwe woningen te kunnen realiseren zijn de nu al bekende locaties nodig maar moet er ook creatief worden gekeken naar gebieden buiten deze locaties. D66 wil dat er betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd. Dit geeft de beste garanties voor jonge starters en doorstroming binnen de gemeente.

D66 wil dat er meer ruimte ontstaat voor woningen die jongeren in groepsverband als zelfstandig opdrachtgever – en dus goedkoper – kunnen realiseren. ( CPO woningen).

Daarnaast dient onderzocht te worden of er een aantal kleinere flexwoningen kunnen worden gebouwd voor tijdelijk urgente situaties.