BERGEN – Het nieuwe activiteitenboekje van Stichting Welzijn Bergen ligt klaar bij de balies van de wijksteunpunten. In een iets ander jasje dit keer. Het betreft alleen de activiteiten voor het najaar 2018. Het activiteitenboekje voor het voorjaar 2019 verschijnt eind november.

Het boekje is gratis is af te halen in Bergen, Egmond aan den Hoef en Schoorl. “In het programma hebben we de nadruk gelegd op beweging, ontmoeting en educatieve activiteiten”, vertelt Rita van Rossum van Stichting Welzijn Bergen.

“Zo zijn er uitstapjes te maken met de Boodschappen Plus Bus.” Naast het programma in dit activiteitenboekje biedt Stichting Welzijn Bergen ook regelmatig ‘losse’ activiteiten aan via deze krant.

Wie nog leuke tips heeft voor het activiteitenaanbod kan dit laten weten door te bellen met één van de wijksteunpunten of via een suggestie op www.welzijnbergen.nl. Hier is ook het aanbod te vinden, net als in de bibliotheken en het blad Schakels van september.