ALKMAAR – Ieder jaar in januari worden er nieuwe archiefstukken openbaar. In 2022 komen er zo bij het Regionaal Archief onder meer veel stukken over het einde van de Tweede Wereldoorlog beschikbaar.

Het gaat om honderden archiefstukken die eerder niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, konden worden geraadpleegd en die nu voor het eerst door iedereen zijn in te zien. Daarbij geldt wel de privacywetgeving, zoals de AVG.

Overheidsinstellingen uit de regio dragen na twintig jaar hun archieven over aan het Regionaal Archief. De meeste documenten in die archieven zijn dan meteen op te vragen en te bekijken. Soms wordt de openbaarheid van documenten nog een aantal jaar beperkt. Bijv. om de privacy van mensen die nog in leven zijn te beschermen. Hoe lang die beperking van openbaarheid geldt, wordt bepaald bij de overdracht.
De maximale termijn is 75 jaar. Na het verstrijken van de termijnis worden de stukken met ingang van het jaar daarop openbaar.

cof
Het Regionaal Archief aan de Bergerweg in Alkmaar (Foto: Regionaal Archief Alkmaar)