BERGEN NH – De gemeente Bergen verruimt de parkeerregeling voor bezoekers per 1 januari 2023. Inwoners van alle dorpen in de gemeente mogen hun bezoekers zeshonderd uur gratis laten parkeren. Zij kunnen deze uren verdelen over maximaal drie auto’s per vergunning.

Dat is een verschil met de huidige situatie: inwoners mogen nu maximaal vier uur per dag hun bezoekers gratis laten parkeren en dat voor één auto tegelijkertijd. Het College van B&W besloot hiertoe nadat inwoners en andere belanghebbenden aangaven dit maximaal aantal parkeeruren te beperkt te te vinden. 

Inwoners moeten de uren die ze bezoekers laten parkeren en kentekens via internet invoeren. De papieren bezoekerskaart blijft bestaan. Coöperatie Parkeer Service (CPS) past het parkeersysteem nu hierop aan. Dit is de uitvoerder van het parkeerbeleid voor de gemeente Bergen. Voor gebruikers van een digitale parkeervergunning gaat het gebruik van het systeem dus wijzigen.

Schoorl

In Schoorl vermindert het aantal dagen waarop parkeergeld moet worden betaald. In de nieuwe situatie hoeft van november tot februari uitsluitend in de weekenden van 10.00 tot 19.00 uur betaald te worden en niet meer op de doordeweekse dagen. In de zomerperiode (maart-oktober) blijft de betaling van het parkeergeld hetzelfde: alle dagen van 10 tot 19 uur.

Egmond aan Zee en Bergen aan Zee

In Egmond aan Zee en Bergen aan Zee vermeerdert het aantal dagen waarop parkeergeld moet worden betaald. In de winterperiode (november-februari) moet straks in de weekenden van 10.00 tot 19.00 uur parkeergeld betaald worden. Dit is op dit moment niet zo. In de zomerperiode (maart-oktober) blijft de betaling van het parkeergeld hetzelfde: alle dagen van 10.00 tot 19.00 uur.

Wethouder Ernest Briët kan zich goed vinden in de veranderingen die per 1 januari 2023 ingaan.

“Wat betreft de bezoekersregeling hebben we geluisterd naar de gebruikers. De huidige regeling van het aantal bezoekersuren per dag en het aantal kentekens dat tegelijk kan worden ingevoerd bleek te beperkt. Dit wordt allebei aangepast.”

“En door de aanpassingen van de parkeerperioden sluiten de tijden van betaald parkeren in het vervolg beter aan bij de tijdstippen waarop er ook daadwerkelijk sprake is van parkeerdruk. Daarnaast wordt de regeling in deze dorpen hiermee gelijkgetrokken waardoor er geen verschillen meer zijn.”

Hulp bij problemen

Als gebruikers problemen ervaren met het nieuwe systeem, dan biedt de gemeente hulp. De gemeente Bergen laat op een later moment weten op welke manier dit gaat gebeuren.