BERGEN – Donderdagavond ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel van het college om een krediet van € 1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe brandweerkzarne op Elkshove.

Gemeentebelangen bracht tijdens de bespreking een motie in om het college opdracht te geven met een voorstel te komen om de vrije grond te bestemmen voor een aanzienlijk aantal woningen in de sociale sector.
De motie werd niet in meerderheid gesteund door de raad.

Een motie van de VVD om uitdrukkelijk vast te leggen dat er op de vrije grond geen nieuw gemeentehuis komt kreeg van geen enkele partij steun.

De partijen waren van mening dat de Raad zich vorig jaar zich reeds uitdrukkelijk had uitgesproken over de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Dat komt er volgens de partijen niet in Bergen.
Het huidige gemeentehuis wordt nu immer volop verbouwd.

Geef een reactie