BERGEN – Het laatste punt van de Raadsvergadering van donderdag was de benoeming van een nieuwe griffier van de Raad.

De huidige griffier, de heer A.M. Kooiman, wordt op eigen verzoek per 1 september 2016 eervol ontslag verleend.

Hij heeft sinds 8 mei 2008 deze functie uitgevoerd. In de 8 jaren die volgde heeft het diverse zaken veranderd en/of in gang gezet. De wijze van vergaderen is één van de punten die hij heeft aangepast.

Namens de gehele Raad werd de heer Kooiman door de heer Smook bedankt voor zijn werk. Hij maakte het mogelijk dat de raadsleden de weg konden vinden in het complexe raadswerk.

Hij kreeg naast een kompas voor de toekomst ook een boekje aangeboden waarin hij zijn memoires over het leven met de Bergense Gemeenteraad op papier kan zetten.

Als opvolger werd mevrouw M.G.J. Veeger benoemd.

Geef een reactie