BERGEN NH -Ad Anthonissen wordt de nieuwe interim griffier in de gemeente Bergen.

Tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2020wordt hij benoemd.

Anthonissen vervangt vertrekkend griffier Anne Idema die per 1 februari op Vlieland aan de slag gaat als gemeentesecretaris en algemeen directeur.

wordt vervolgd op blad 2.

vervolg aanstelling nieuwe interim griffier Bergen NH:

Gezien de recente ontwikkelingen – de ambities van de gemeenteraad, de aanstelling van een waarnemend burgemeester en het vertrek van huidige griffier – heeft de werkgeverscommissie gezocht naar een ervaren interim griffier om hen in deze periode te begeleiden.

Momenteel is Anthonissen interim griffier in de gemeente Bunnik. De eerste periode combineert hij deze functies tot 1 maart waarna hij 28 tot 36 uur voor de gemeenteraad van Bergen aan het werk gaat.