BERGEN NH – De gemeente Bergen heeft Mirjam Flik aangesteld als kwartiermaker kunst en cultuur. Flik gaat de gemeente als culturele buitenplaats op de kaart te zetten, laat een gemeentewoordvoerder weten. “Dat doet ze samen met kunstenaars, culturele organisaties, ondernemers en inwoners van Egmond tot en met Camperduin.”

Flik heeft als kwartiermaker de taak om een cultureel programma op te zetten. Daarbij is het uiteindelijke doel dat de gemeente zich de komende jaren verder ontwikkelt tot culturele buitenplaats.

De kwartiermaker gaat zich in eerste instantie bezighouden met een programma voor één jaar, vanaf september 2023. Tussentijds bekijkt de gemeente Bergen of het programma zich daarna verder kan ontwikkelen.

Kunst in uitvoering
De komende tijd gaat Flik verhalen, ideeën en plannen verzamelen om te komen tot een voorstel voor een cultureel programma. Daarbij brengt ze in beeld wat en wie er nodig is om het programma te realiseren.

“Hoe dit precies vorm zal krijgen is op dit moment nog niet bekend, maar te denken valt aan een toonaangevend festival, kunst in de openbare ruimte, bijzondere presenteerplekken, residenties en kunstopdrachten. Alles onder de vlag van het nieuwe cultuurbeleid Kunst in Uitvoering in de gemeente Bergen”, vertelt de woordvoerder.

Goed initiatief
De onlangs geïnstalleerde wethouder Kunst & Cultuur Ernest Briët juicht het initiatief toe: “Er gebeurt al ontzettend veel op het gebied van kunst en cultuur. Ik ben heel benieuwd naar de mogelijkheden om ons aanbod op dit gebied te verbreden en voort te zetten.”

“Ik zie uit naar de voorstellen van de nieuwe kwartiermaker om de gemeente Bergen als culturele buitenplaats nog krachtiger op de kaart te zetten!”

Over Mirjam Flik
De gemeente Bergen laat weten dat Mirjam Flik werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers: van culturele instellingen, commerciële partijen tot overheden.

“Ze is vaak de verbinder tussen verschillende belangen en disciplines. Haar interesse gaat uit naar samenwerkingsvraagstukken waar partijen een nieuwe weg in willen slaan.”

“Dat kan een (incidenteel) (stads)programma, een veranderingstraject, nieuwe beleidsvisie of de (her)inrichting voor een culturele instelling zijn. Wie vragen of ideeën heeft om met de kwartiermaker te delen, kan contact met haar opnemen via mirjamflik@debuch.nl of bel 06-14 40 55 07.”

Fotografie Eelkje Colmjon.