BERGEN – Het college heeft het plan om een nieuwe vergaderlocatie voor de gemeenteraad te realiseren op de plek van het afgebrande jongerencentrum Frats in De Beeck. Het gaat om een raadzaal, een tribune en een overlegruimte.

De huidige raadszaal en commissiezalen bevinden zich nu nog op de bovenverdieping van De Beeck.

Door de raadzaal te verplaatsen, komt er op de bovenverdieping van De Beeck ruimte beschikbaar voor nieuwe voorzieningen en activiteiten.

“De gemeenteraad heeft in maart gevraagd om in de Beeck zoveel mogelijk functies en activiteiten onder te brengen. Dit is de kans om er nog meer een multifunctionele accommodatie voor de kern Bergen van te maken”, aldus wethouder Peter van Huissteden.

De huidige kamers voor commissievergaderingen blijven op de bovenverdieping. Er komt een interne verbinding met de raadszaal.

De exploitant (Alkmaar Sport) heeft de opdracht gekregen om onder andere samen met Stichting Welzijn Bergen te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

In De Beeck wordt zwemles, bewegingsonderwijs en dansles gegeven en ook getennist en gebiljart.

Jongerencentrum Frats keert in de huidige vorm dus niet terug naar De Beeck en blijft voorlopig in de voormalige brandweerkazerne in het centrum van Bergen.

De garage wordt naar verwachting in 2017 gesloopt voor de herontwikkeling van het centrum van Bergen.

Als het jongerencentrum de brandweergarage moet verlaten, wordt nieuwe huisvesting gezocht.

De raadscommissie bespreekt dit collegevoorstel op 16 juni en de gemeenteraad op 5 juli.

Geef een reactie