BERGEN NH – Bij elk huis liggen aansluitingen naar het riool. Verstoppingen en verkeerde aansluitingen kunnen problemen opleveren. Zoals wateroverlast, stank, gezondheidsproblemen of watervervuiling van de sloot. Om dit tegen te gaan, zijn sinds 1 januari in de gemeente Bergen enkele nieuwe regels van kracht over water en riolering.

Eén van de regels is de aansluitverordening. Hierin staat welk deel van de riolering in bezit is van de gemeente en welk deel van de perceeleigenaar. Dit schept volgens een gemeentewoordvoerder duidelijkheid over wie welke taak heeft. “Wie is verantwoordelijk voor onderhoud? Wie voor verstoppingen? Wat zijn de regels bij het wijzigen van de rioolaansluitingen?”

Aansluiting op gemeenteriool

Bij nieuwbouwhuizen worden nieuwe aansluitingen gerealiseerd. Ook kan het, bij een verbouwing of de aanleg van een wasbak in de schuur, nodig zijn een leiding van een huisaansluiting te verleggen of aan te sluiten.

Sinds 1 januari 2023 geldt een vast bedrag voor een nieuwe aansluiting op het gemeentelijke riool. De perceeleigenaar betaalt dit als een belasting. Bij grotere nieuwbouwplannen is dit via een andere wettelijke basis geregeld.

Hemelwater en grondwater
Vroeger had de gemeente Bergen een gemengd rioolstelsel. Zo’n stelsel is voor zowel regenwater als huishoudelijk afvalwater. Stap voor stap gaat de gemeente over van een gemengd rioolstelsel, naar een gescheiden rioolstelsel. “Dat is beter voor de waterkwaliteit en gezondheid van mensen, dieren en planten.”


In woningen van na 2012 en bij percelen in het buitengebied is het rioolstelsel al gescheiden. Hier komen de twee waterstromen dus niet meer samen. Het huishoudelijke afvalwater gaat naar het vuilwaterriool; regenwater en grondwater wordt afgevoerd via andere leidingen.

Dit is volgens de gemeente de reden dat auto’s in deze wijken niet op straat gewassen mogen worden. “Het water, met de schadelijke stoffen, gaat dan namelijk rechtstreeks via de straatkolken naar de sloot.”

Verkeerde aansluiting

Het afvoeren van regen- en grondwater via het vuilwaterriool kan volgens de gemeentewoordvoerder problemen opleveren. Bijvoorbeeld stankoverlast, sanitaire en waterproblemen in huis, gemaalstoringen of vuilwater in de sloot.

“Gelukkig zijn de rioolaansluitingen bij de meeste woningen in orde. Echter, in sommige gevallen zijn er verkeerde aansluitingen ontstaan door fouten van aannemers of zelf klussende bewoners.”

“Waar verkeerde aansluitingen zijn aangelegd, moet dit worden aangepast. Dit geldt alleen voor woningen gebouwd na 2012 en percelen in het buitengebied. De gemeente neemt contact op met perceeleigenaren voor wie dit geldt. De kosten van het afkoppelen liggen meestal bij de perceeleigenaar of gebruiker.”

Hevige regenbuien

Het klimaat verandert. Om klimaatbestendig te zijn, moet de inrichting van de gemeente mee veranderen., laat de woordvoerder weten. “Eén van de klimaatbestendige uitgangspunten gaat over waterberging op privéterrein. Binnenkort wordt het bij nieuw te bouwen huizen verplicht om te zorgen voor waterberging op eigen (particulier) terrein.”

“Deze waterberging moet een hevige bui kunnen opvangen. Dit vermindert de kans op wateroverlast bij de buren of op openbaar terrein. De waterberging kan het water daarna vertraagd afvoeren, infiltreren of beschikbaar maken voor hergebruik in de tuin of in huis.”

De gemeente Bergen regelde deze aangelegde waterbergingen. Ze dienen volgens de nieuwe regels goed onderhouden te worden, zodat ze minimaal zestig milimeter neerslag kunnen opvangen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de gemeente Bergen.