EGMOND AAN ZEE – Omdat nieuwe stikstofberekeningen nodig zijn, heeft de nieuwbouw van sporthal De Watertoren en 34 woningen in Egmond aan Zee een halfjaar vertraging opgelopen. Dat liet wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman dinsdagmiddag weten.

Het opnieuw uitvoeren van stikstofberekeningen is volgens de wethouder nodig omdat sinds 1 januari de methode om de stikstofuitstoot te berekenen is veranderd. Dit liet de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord weten aan de gemeente: met de omgevingsdienst is namelijk afstemming nodig. Inmiddels is nieuw onderzoek gestart. Het college verwacht dat dit onderzoek zeer binnenkort, nog deze maand, is afgerond.

“We gaan in principe ervan uit dat de uitkomsten goed zijn, waarna we door kunnen met het zoeken van een aannemer”, aldus Wiesehahn-Vrijman.

Doel is te komen tot sloop en herbouw van sporthal De Watertoren, 22 eengezinswoningen en twaalf verandawoningen. Het bestemmingplan hiervoor is onherroepelijk.

Participatieavond in september

De gemeente organiseert in september een participatieavond. Hierin kunnen de aanwezigen kennisnemen van de inrichting van de openbare ruimte en kunnen ze hun input leveren. De gemeente kan deze informatie gebruiken bij de verdere uitwerking van de openbare ruimte, liet Wiesehahn-Vrijman weten.

Aanvraag omgevingsvergunning

Het college verwacht in september een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen voor de bouw van de sporthal. Hierbij worden ook enkele uitkomsten van een eerder gehouden participatieavond meegenomen. Voorbeelden zijn een aanpassing van de kleur van de gevel (lichter) en een kleiner terras voor de horecagelegenheid.

Als de vergunning is verleend, kiest de gemeente een aannemer voor de bouw hiervan. Vervolgens bekijkt het college of het beschikbare budget voor het project voldoende is. Is dat niet zo, dan legt het college een voorstel op tafel bij de gemeenteraad.

Nadat de omgevingsvergunning is verleend verwacht het college dat de sloop en de bouw van de sporthal begin 2024 kan starten, tenzij er bezwaren worden ingediend. Dat kan leiden tot maximaal anderhalf jaar uitstel.