Regio – Vanaf 2015 krijgen gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Een daarvan is de overheveling van de begeleiding van de AWBZ naar de WMO.

De gedachte hierachter is dat gemeenten beter in staat zijn in te schatten wat nieuwe doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking, aan begeleiding nodig hebben. Een andere gedachte is, dat gemeenten dit slimmer en efficiënter kunnen organiseren; dichter bij huis, samen met o.a. buurtbewoners en professionals.

Om te verkennen welke kansen deze nieuwe invulling van de WMO voor bewonersondernemingen biedt, organiseert de gemeente Alkmaar op woensdag 18 september a.s. een inspiratiebijeenkomst over dit onderwerp voor belangstellenden vanuit bewonersondernemingen en zorginstellingen.

Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Geef een reactie