BERGEN – Puck Huitsing is per 24 mei 2018 aangetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van Museum Kranenburgh. Naast haar treedt tevens Heleen Verwaayen aan als algemeen lid. Huitsing volgt Gusta Lebbink op, die wegens verhuizing naar het buitenland haar functie neerlegt.

Lebbink was vanaf 2015 voorzitter van de Raad van Toezicht. Lebbink: “Ik ben ontzettend gaan houden van dit prachtige museum en ben daarom blij dat ik met een gerust hart mijn taak over kan dragen aan mijn opvolgster.”

Puck Huitsing: “Ik zie heel veel mogelijkheden voor dit nog jonge museum. Kranenburgh kan de plek die het nu heeft behouden en uitbouwen. Het versterken van de samenwerking met de culturele aanbieders in de gemeente is daarbij van groot belang.

Stichting Kranenburgh heeft een belangrijke rol als hoeder van de kunst- en cultuurgeschiedenis van de gemeente. Vanuit mijn belangstelling voor erfgoed en cultuur zal ik ook zoeken naar samenwerking om de cultuurgeschiedenis van de verschillende kernen in de gemeente te koesteren.”

Huitsing heeft in de jaren 1990 in Egmond gewoond en is na twintig jaar weer terug in Bergen.

De Raad van Toezicht van Museum Kranenburgh bestaat vanaf 24 mei uit: Puck Huitsing (voorzitter), Rob Berends, Jan Willem Labree, Daniëlle Lokin, Heleen Verwaayen.