BERGEN – De gemeente Bergen werkt continue aan het verbeteren van de dienstverlening en communicatie naar de inwoner.

Op de vernieuwde website www.bergen-nh.nl, die vanaf dinsdag online is, vindt men eenvoudig en snel de informatie die men nodig heeft.

Een belangrijk onderdeel van de website is het digitale loket waar men producten en diensten digitaal kan aanvragen.

Men kan daar bijvoorbeeld een uittreksel aanvragen of een melding over kapotte straatverlichting invoeren.

Ook kan men voor een aantal diensten vooraf een afspraak maken.
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een nieuw paspoort of het doorgeven van een verhuizing. Dan hoeft men niet te wachten en is men sneller aan de beurt.

De gemeente is erg benieuwd naar uw mening over de vernieuwde website.

Zij stellen het zeer op prijs, als u uw opmerkingen en suggesties aan hen doorgeeft.

U kunt dit e-mailen naar info@bergen-nh.nl.

Geef een reactie