BERGEN – De gemeente Bergen liet deze week een nieuwe zendmast plaatsen naast de natuurijsbaan aan de Oudtburghweg. Deze mast vervangt de zendmast die nu nog is gevestigd bij het terrein van de voormalige voetbalclub van BSV. De huidige mast moet plaatsmaken vanwege toekomstige woningbouw op het ‘voetbalterrein’. Deze blijft staan tot de nieuwe zendmast gebruiksklaar is.

De nieuwe zendmast is veertig meter hoog en daarmee twaalf meter kleiner dan de ‘oude mast’. Het bouwwerk staat bij de openbare weg. (Tekst: Evert Visser/ RTV80. Video: coproductie Hans Brouwers/Habrofotografie en RTV80).