BERGEN NH – De Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bergen in de Ruïnekerk in Bergen werd maandagavond goed bezocht. Inwoners gaven elkaar de beste wensen en luisterden naar de nieuwjaarsreden van burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn.

De burgemeester kijkt terug op een jaar met hartverscheurende taferelen in de oorlogen in Oekraïne, Gaza en Israël en landen zoals Somalië, Niger, Afghanistan, Jemen en Syrië. “Onbevattelijk leed, heftig en breekbaar.”

Aan de andere kant stelden inwoners van Bergen hun harten en huizen open voor vluchtelingen, benadrukt hij. “Ontwapenend en verblindend mooi.” Soms bespeurde de burgemeester enige aarzeling, zoals bij de opvang van dertig minderjarige alleenstaande vluchtelingen in Egmond-Binnen. “Maar dat gevoel is overwonnen door medemenselijkheid en de overtuiging dat kinderen op de vlucht niet aan hun lot overgelaten mogen worden.”

‘Eenzaamheid jongeren snijdt door je hart’

Lars Voskuil sprak verder over het belang van plekken waar mensen samen kunnen komen, zoals ontmoetingscentrum Post aan Zee in Egmond aan Zee, dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef en het net opgeleverde nieuwe T&O-gebouw in Bergen. Hij is onder andere trots op het besluit om dorpshuis De Schulp in Egmond-Binnen rigoureus te verbouwen en dorpscentrum De Blinkerd in Schoorl na een faillissement – met een noodmaatregel – voorlopig open te houden.

Voorzieningen zijn volgens de burgervader nodig om bijvoorbeeld in te spelen op jongeren die kampen met mentale problemen, ook veroorzaakt tijdens de coronaperiode. “Het hoge percentage is een landelijk probleem dat ook de gemeente Bergen niet bespaard blijft. Het snijdt diep in je hart als je jongeren in de kracht van hun leven hoort vertellen over hun eenzaamheid.” Hij is daarom blij dat er aandacht voor is. “Die aandacht willen we nadrukkelijk blijven geven, samen met de scholen, het jongerenwerk, sportverenigingen, Stichting Welzijn en welzijnsprofessionals.”

Ook sprak de burgemeester over bijvoorbeeld het belang van woningbouw om de dorpskernen vitaal te houden. Voskuil complimenteerde het bestuur voor projecten die na jarenlange stilstand in beweging zijn gekomen. Dit zijn de harmonielocatie in Bergen, de voetbalfusielocatie in de Egmonden, sociale woningbouw op de plek van de voormalige Oosterkimschool en het Slotkwarier in Egmond aan den Hoef.

De burgemeester is verder trots op de inwoners van de gemeente Bergen. Als voorbeeld noemt hij de vrijwilligers die zich elke dag inzetten voor de gemeenschap. “Een groot goed dat we moeten koesteren.”

Klimaatuitdagingen

Ook een goede samenwerking tussen ondernemers in een gastvrije gemeente noemt Lars Voskuil van groot belang.

Voor wat betreft de strijd tegen klimaatverandering roemt hij “het lef en de ambitie van de gemeenteraad”. “De raad werkt samen met het college aan plannen en regelgeving om ervoor te zorgen dat wij ook de komende jaren de uitdagingen van overvloedige regenval, stormen of juist grote droogte het hoofd kunnen bieden.”

Daarnaast sprak de burgemeester over het belang van de grondwet die niet mag wankelen. De grondwet waarborgt de democratie en de grondrechten – zoals vrijheid van mensen – en houdt de rechtsstaat overeind. De aanleiding voor zijn betoog is de discussie die in de landelijke politiek wordt gevoerd over de grondwet.

‘Besef hoe fijn ik het hier heb’

Ook kinderburgemeester Tygo Fontijn, wonend in Egmond-Binnen, sprak over een jaar vol oorlogsleed en rampen zoals de aardbeving in Marokko en Turkije. “Als ik aan kinderen denk die midden in de oorlog zitten en niet veilig zijn en moeten vluchten, dan word ik daar erg verdrietig van. Het doet mij tegelijkertijd extra goed beseffen hoe fijn ik het hier heb, in Nederland en de gemeente Bergen.”

De kinderburgemeester is blij met zijn nieuwe taak en liet weten al veel leuke dingen te hebben gedaan in zijn functie die voor hem in september begon. Hij wil aan de slag met de uitkomsten van een enquête van de vorige kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker. Zij vroeg kinderen in onze gemeente wat zij belangrijk vinden.

‘Buitenspelen, sporten en bewegen’

Tygo wil eerst proberen meer watertappunten bij speelterreinen te krijgen. Zo kunnen kinderen langer buiten blijven spelen. “Maar ook op andere manieren wil ik proberen om kinderen meer buiten te laten spelen, te sporten en te bewegen.”

Tygo vroeg verder aandacht voor het jeugdlintje. “Kent u een held of heldin tussen de zes en achttien jaar die iets goeds heeft gedaan voor vrienden, familie, een vereniging of een goed doel? Vraag dan voor hem of haar een jeugdlintje aan. Dat kan voor 1 maart.”