BERGEN / BERGEN AAN ZEE – Wie het nieuwe jaar met een frisse neus wil beginnen heeft een unieke kans; zondag 3 januari 2016 houdt IVN Noord Kennemerland een zwerftocht door het duingebied tussen Bergen en Bergen aan Zee.

De zwerftocht van circa acht kilometer begint om 10.00 uur en duurt uiterlijk tot 15 uur. Het startpunt is de vorig jaar gebouwde Schaapskooi aan het begin van de Zeeweg in Bergen.

De tocht voert ten noorden van de Zeeweg door de duinen naar Bergen aan Zee.

In 1799 heeft er bij Bergen een veldslag gewoed tussen Russen en Engelsen aan de ene kant en Fransen en Nederlanders aan de andere kant. De groep loopt bij Bergen aan Zee over dat slagveld.

De gids gaat hier een en ander over vertellen. Pauze is in Parnassia in Bergen aan Zee. Hierna wordt gelopen door het gebied ten zuiden van de Zeeweg.

Is het karakter ten noorden van de Zeeweg nog bebost, ten zuiden wordt het duinlandschap heel open. Dit gebied is landschappelijk interessant omdat het een grensgebied is tussen de Wadden en het Oer IJ.

Dat is duidelijk te zien aan de plantengroei.

De IVN gids geeft daar onderweg uitleg over. Via de Verbrande Pan en het zg. Gorterhuis (de plaats waar de beroemde dichter in alle rust gedichten schreef) keren we terug in de warmte van de Schaapskooi.

Goede kleding en goed schoeisel wordt aangeraden. Neem ook zelf een lunchpakket mee. Opgeven kan via email: joop33bons@hotmail.com Deelname 5 euro, inclusief koffie/thee/bubbels.

Geef een reactie