BERGEN NH – Eind dit jaar krijgen inwoners van de gemeente Bergen een eigen rolcontainer voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD). De inzameling start half januari 2022.

.
Omdat veel inwoners van Egmond aan Zee kleine tuinen hebben, kunnen zij hun restafvalbak omruilen voor een plasticbak. Zo houden zij twee containers. Restafval kunnen zij kwijt in een ondergrondse container.

Wethouder Erik Bekkering: “Veel inwoners willen graag hun plastic apart inzamelen maar moeten er nu vaak voor omfietsen. Hoe eerder we beginnen hoe beter.”

.
Andere veranderingen

Andere veranderingen zijn de uitbreiding van milieuparkjes en de komst van containers voor luiers en kleine elektrische apparaten op sommige locaties. Ook komen er meer papier- en textielcontainers. Verder krijgen inwoners in de hoogbouw waar mogelijk zogenaamde GFT (Groente, Fruit en Tuin)-cocons bij hun complex.

Vanaf 1 januari 2024 gaat het vaste tarief voor restafval omlaag en per aanbieding van restafval betalen inwoners een variabel tarief.

.
Nieuw grondstoffenbeleidsplan

De maatregelen zijn het begin om te komen tot minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Dit behoort tot het nieuwe grondstoffenbeleidsplan waarmee de gemeenteraad onlangs unaniem instemde. Doel is te komen tot 30 kilo restafval per inwoner, nu is dat nog 230 kilo per inwoner.

.
Meer informatie

Inwoners van de gemeente Bergen ontvangen na de zomervakantie informatie van de gemeente en HVC over de extra container. Daarna start de HVC met het uitdelen van de rolcontainers.

.
Naar verwachting kunnen inwoners de nieuwe rolcontainers vanaf half januari 2022 aan de straat zetten.