.
EGMOND AAN ZEE/ BERGEN AAN ZEE – Pas na de zomer valt een besluit over de recreatieve verhuur van eigen woningen in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Dat is dinsdag 1 juni tijdens een commissievergadering besloten.

Het gemeentebestuur wil de verhuur niet langer jaarrond gedogen, maar nog slechts negen weken toestaan vanwege de woningnood en leefbaarheid in de dorpen.

In de Egmondse terrasflat houdt de mogelijke verhuurbeperking de gemoederen bezig.

Met het voorstel tijdens de commissievergadering wil het Bergense college niet langer een uitzonderingspositie toestaan voor toeristische verhuur van eigen woningen in Bergen aan Zee en de zogenoemde ‘terrasflat’ in Egmond aan Zee.

De onbeperkte verhuur aan toeristen werd in de terrasflat tientallen jaren gedoogd. Volgens het bestemmingsplan mag je er wonen én het als tweede woning hebben. Je hoeft er dus niet ingeschreven te staan.

De verhuur van eigen woningen is lucratief en maakt het hebben van een tweede woning rendabel.

Maar het gemeentebestuur ziet de woningen het liefst vast bewoond, in de strijd tegen woningnood en het behoud van de leefbaarheid en voorzieningen in de gemeente.

Ook zijn er permanente bewoners van de terrasflat die overlast ervaren van de verhuur aan toeristen.

Tijdens de commissievergadering bleek er echter nog veel onduidelijk. Zo willen verschillende raadsleden onder meer helder hebben hoe de historische verhuurrechten zijn. Na de zomer staat daarom het onderwerp, beter onderbouwd, opnieuw op de agenda. (Bericht NH Nieuws).