BERGEN NH – Hebt u een bijzondere boom in uw tuin? Mogelijk komt uw boom dan in aanmerking voor een plaats op de lijst van waardevolle en monumentale bomen van de gemeente Bergen. De conditie van deze bomen wordt elke drie jaar door een bomendeskundige gecontroleerd. Met deze extra zorg en aandacht wil de gemeente samen met inwoners zoveel mogelijk waardevolle bomen behouden.

.
Wanneer komt een boom op de lijst?

De voorwaarde is dat uw boom tenminste vijftig of tachtig jaar oud is. Een vuistregel is dat een boom in diameter 1 centimeter per jaar groeit. Dus een boom met een stamomtrek van minder dan 157 centimeter is waarschijnlijk jonger dan vijftig jaar. Bomen die beeldbepalend zijn of een hoge ecologische bijdrage leveren, kunt u vanaf een leeftijd van vijftig jaar al aanmelden. Bomen, cultuurhistorisch waardevol, komen vanaf een leeftijd van tachtig jaar in aanmerking.

.
Hoe kunt u uw boom aanmelden?

U kunt tot 26 juli uw eigen boom aanmelden op www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Hier vindt u een beschrijving van de criteria en een aanmeldformulier. U kunt dit formulier invullen en een foto van de boom toevoegen. Na uw aanmelding maakt de gemeente een afspraak met u om te bekijken of de boom in aanmerking komt voor de bomenlijst. U krijgt hierover persoonlijk bericht.

.
Ondersteuning voor eigenaren

Wanneer uw boom op de bomenlijst van de gemeente staat, blijft u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het nodige onderhoud om de boom gezond en veilig te houden. De gemeente ondersteunt u hierbij door iedere drie jaar een inspectie uit te voeren. Mogelijk ontvangt u ook een bijdrage in het onderhoud. Over deze bijdrage besluit de gemeenteraad later dit jaar.

.
Extra strenge eisen kapvergunning

Voor alle bomen met een stamdiameter van twintig centimeter of meer, gemeten op 130 centimeter hoogte, moet een kapvergunning worden aangevraagd. Wanneer het een boom betreft die op de lijst waardevolle bomen staat, wordt extra kritisch gekeken of het noodzakelijk is de boom te verwijderen. Een bomenlijst is een onderdeel van het nieuwe groenbeleid.

Foto:
Linde bij Landhuis ‘t Oude Hof Bergen