BERGEN NH – Het college van de gemeente Bergen wil beeldbepalende panden aanwijzen. Hiervoor gaat de gemeente een beleidsnota beeldbepalend erfgoed opstellen.

Verder stelt het college geld beschikbaar voor een pilotonderzoek om ervaring op te doen met het inventariseren van beeldbepalende panden. “Nieuw beleid moet leiden tot een beheer van erfgoed dat aansluit bij de wensen en eisen voor vandaag en morgen”, aldus wethouder Arend Jan van den Beld.

Buitenkant van panden

De gemeente Bergen wil toekomstbestendig en hanteerbaar beleid opstellen om straatbeelden beschermen. Naast gebouwen kan het hier bijvoorbeeld gaan om historisch straatmeubilair of een dijk. Bescherming van beeldbepalend erfgoed berust vooral op de buitenkant van het pand en de waarde in het straatbeeld. Eigenaren ‘achter de gevel’ krijgen minder te maken met regeldruk dan bij een monumentenstatus het geval is. De mogelijkheid om panden als monument aan te wijzen verdwijnt overigens niet.

Onderzoek

Het pilotonderzoek om ervaring op te doen met het inventariseren van beeldbepalende panden rich zich in eerste instantie op de karakteristieke straatjes van Egmond aan Zee en het Van Reenenpark in Bergen. De uitkomst van het onderzoek is bedoeld als advies om aan te geven welke panden beeldbepalend zijn, laat wethouder Van den Beld weten.

De volgende gemeenteraad na de verkiezen in maart gaat de nieuwe nota en een lijst met beeldbepalende panden vaststellen.