GROET – Voor leden van alle kerken en daarbuiten is er zondag 21 januari weer een oecumenische viering voor alle leeftijden. Hierin staat stilte centraal.

Het koor Chantous werkt mee aan de viering en leden van de Oecumenische werkgroep. Aanvang is 10.00 uur in het Witte Kerkje in Groet.