EGMOND AAN ZEE – De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) bestaat in 2024 tweehonderd jaar. Vanaf 11 november start een jubileumjaar vol activiteiten, evenementen en campagnes voor vrijwilligers, donateurs en publiek. Ook KNRM Egmond start op 11 november het jubileumjaar.

Het jubileumjaar loopt tot 11 november 2024, de officiële verjaardag van de KNRM. Het overkoepelende thema is ‘omringd door het verleden, op weg naar de toekomst’.

Kranslegging graf Jaepie Jaepie

Het jubileumprogramma staat volledig in het teken van het vieren en gedenken van het reddingswerk en de redders van de KNRM. Op zaterdag 11 november start KNRM Egmond aan Zee om 15.00 uur met een kranslegging op de Openbare Begraafplaats in Egmond aan Zee. De krans komt te liggen bij het graf van de beroemde roeireddingboot-schipper Jacob Glas alias ‘Jaepie Jaepie’.

Deze plechtigheid, met als spreker burgemeester Lars Voskuil, wordt muzikaal begeleid door het Egmondse shantykoor De Zâalnêelden. De bijeenkomst duurt een klein half uur en is toegankelijk voor iedereen die dit wil meemaken.

Vrijwillig en zonder overheidssteun

Er is veel veranderd in de afgelopen tweehonderd jaar: van roeireddingboten naar snelle motorreddingboten en van reddingsvesten van kurk naar speciale overlevingspakken. Wat altijd hetzelfde is gebleven, is dat KNRM’ers het werk geheel kosteloos en vrijwillig doen. Want de KNRM opereert al sinds haar oprichting in 1824 bewust zonder steun van de overheid. De organisatie kan haar werk doen dankzij donateurs, nalatenschappen en giften. 

Direct na de oprichting op 11 november 1824 werd er een Groenlandse sloep uit het dorp overgenomen en officieel ingezet onder de vlag van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij (NZHRM). Deze sloep werd in de jaren daarvoor, naast de functie als vissersvaartuig, ook al gebruikt om schipbreukelingen aan wal te brengen.

Eerste redding door KNRM Egmond aan Zee

KNRM station Egmond aan Zee behoort tot de oudste reddingstations. De eerste landelijke redding onder de vlag van de Reddingmaatschappij werd in Egmond aan Zee uitgevoerd.

Op tweede kerstdag 26 december 1824 kwam de Katwijkse bomschuit ‘Twee Gebroeders’ tijdens zwaar weer in de problemen. De derper roeireddingboot vaarde uit. De redders brachten dertien opvarenden behouden aan wal.

Vele reddingen volgden en na bijna tweehonderd jaar zijn dat er landelijk vele tienduizenden. De eerste redding door de derpers blijft altijd bovenaan deze immense lijst staan. Ondertussen waren er in Egmond 909 inzetten waarbij 1.221 mensen zijn geholpen.