BERGEN – Gemeente Bergen vraagt om lidmaatschap Omgevingsraad Schiphol.

Het college van Bergen heeft aan de Omgevingsraad Schiphol gevraagd om lid te mogen worden.
Met dit beoogd lidmaatschap wil Bergen meer invloed uitoefenen op ontwikkelingen rond de luchthaven Schiphol en het beperken van geluidsoverlast.

Bergen hoort nu niet bij de gemeenten die wettelijk zijn aangewezen als onderdeel van de Omgevingsraad Schiphol.

Een eerder verzoek om toe te reden is daarom afgewezen.

Bergen koploper in meldingen vliegtuighinder

Inwoners kunnen melding van vliegtuighinder maken via de website van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (www.bezoekbas.nl).

Wethouder Erik Bekkering zegt hierover: “Bergen staat al jarenlang bovenaan in het aantal meldingen van vliegtuighinder.

Dit terwijl we als gemeente niet kunnen meepraten over de ontwikkelingen.

Bergen koploper in meldingen vliegtuighinder – 2

Reden te meer om de Omgevingsraad nogmaals te vragen om Bergen lid te laten worden, zodat we de belangen van onze inwoners beter kunnen behartigen en sturing kunnen geven aan de ontwikkelingen rondom Schiphol”.

Lid vanaf 2020
Als gehoor wordt gegeven aan het verzoek van de gemeente Bergen is het de bedoeling dat dit per 2020 ingaat.