.
BERGEN NH – Gemeente gaat vergunning verlenen voor omvorming naaldbos.

Door Staatsbosbeheer is een aanvraag ingediend om circa twintig hectare naaldbos om te vormen tot duingrasland. Het terugbrengen tot het oorspronkelijke dynamische duinlandschap maakt onderdeel uit van de herstelmaatregelen die eerder zijn ingezet. Begin volgend jaar wordt de vergunning voor de omvorming verleend.

Herstel van het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen is nodig om de kenmerkende planten en dieren te behouden en terug te laten keren.

.
Vervolg Schoorlse Duinen:
Door de aanwezigheid van stikstof gaat de natuur hard achteruit. Door maatregelen zoals het verwijderen van de bovenste grondlaag (plaggen) en lokale bomenkap komt er weer ruimte voor de terugkeer van kwetsbare natuur.
De circa twintig hectare waarvoor de vergunning is aangevraagd, vormen slechts een klein onderdeel van het totale bosgebied. Het gaat om twee bosdelen vlak achter de zeereep.

De gemeente en de provincie zijn al eerder overeengekomen dat 94% van het bos in de Schoorlse Duinen blijft bestaan.