BERGEN – Bewoners van de Oudtburghweg en Kerkedijk in Bergen vrezen een grote toename van het auto- en fietsverkeer in hun straten als straks de leerlingen van de Berger Scholengemeenschap (BSG) les krijgen in het gebouw van Mytylschool De Ruimte aan de Oudtburghweg. Ook zijn ze bang voor langs de kant parkerende aut’s van ouders en personeelsleden, rondhangende scholieren en zwerfvuil.

Een verbouwing van het schoolgebouw vindt plaats vanaf de zomer, waardoor leerlingen en personeel tijdelijk elders onderdak moeten krijgen. Het College van B&W stelt daarom voor om de school tijdelijk in de mytylschool te huisvesten. Dit gebouw staat dan leeg, omdat de mytylschool verhuist naar Heerhugowaard. De gemeenteraad praat morgen (donderdag) over het plan tijdens de vergadering van de algemene raadscommissie.

Vuilniswagens en bouwverkeer

Het bewonerscomité Kerkedijk vreest op de smalle wegen overlast van achthonderd fietsende leerlingen en heen en weer rijdende en parkerende ouders en personeelsleden. Verder verwachten de bewoners dat auto’s zo nu en dan te hard rijden, bijvoorbeeld omdat ze op tijd op school willen zijn.

De bewoners verwachten vooral op de Kerdedijk overlast. Hier rijden ook vuilniswagens die volgens het comité de wortels van de bomen langs de kant van de weg kapot maken. Als dit voorjaar de bouw van woningen op het voormalige BSV-terrein begint, komt daar het bouwverkeer bij.

‘Brief naar omwonenden’

Wethouder Ernest Briët laat weten dat er een brief is gegaan naar de omwonenden. Briët: “We hebben contact gehad met omwonenden en ze over de keuze voor de tijdelijke huisvesting van de BSG geïnformeerd. En ook procesafspraken gemaakt: als de gemeenteraad donderdag het besluit neemt, houden we daarna een bijeenkomst met de meest direct betrokkenen. We gaan kijken welke oplossingen mogelijk zijn en ook werkbaar zijn voor de school. Die oplossingen moeten reëel zijn, betaalbaar en op korte termijn te realiseren.’’

De bewoners zien een doorsteek van het Molenweidtje naar de Oudtburghweg als oplossing om de verkeersoverlast te beperken. Ook een parkeerterrein op de ijsbaan is in hun ogen een optie. Wethouder Briët kan op deze opties nog niet reageren. Dit omdat hij hiervan nog niet op de hoogte is en ambtenaren er nog niet naar hebben gekeken. Briët: “We wachten even op de participatie, ik ben heel benieuwd naar de creatieve voorstellen.’’

(Bron foto: www.berger-sg.nl)