BERGEN – De gemeente is op zoek naar de rechthebbenden van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in Bergen en Schoorl.

De gemeentelijke begraafplaatsen in Bergen en Schoorl tellen op dit moment circa 3.750 algemene en eigen graven.

Van 257 eigen graven, uitgegeven tussen 1900 en 2000, is echter de rechthebbende onbekend. Rechthebbenden kunnen zich komend jaar aanmelden bij de gemeente Bergen.

Bergen besteedt op diverse manieren aandacht aan het onderwerp in de hoop zoveel mogelijk rechthebbenden te vinden.

Als een rechthebbende zich niet binnen een jaar heeft gemeld dan vervallen de rechten automatisch aan de gemeente en kan zij, indien nodig, het graf ruimen.

Op de informatieborden bij de gemeentelijke begraafplaatsen in Bergen en Schoorl hangen lijsten met de namen van de overledenen en de grafnummers. Deze lijst blijft daar één jaar hangen.

Ook op de website bergen-nh.nl is deze lijst te bekijken. Daarnaast heeft de gemeente bij alle graven, waarvan de rechthebbenden onbekend zijn, een informatiebordje geplaatst.

Rechthebbenden kunnen zich tot 8 januari 2015 bij de gemeente Bergen aanmelden als rechthebbende van een graf.

Een gelijksoortige aktie in Egmond had als resultaat dat oneer 1/3 van de onbekende eigenaren zich alsnog melden.

Het benodigde formulier staat op de gemeentelijke website (www.bergen-nh.nl) en kan worden opgevraagd bij één van de medewerkers van de begraafplaatsadministratie.

Zij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur via 072-8880169/072-8880159 of per e-mail via info@bergen-nh.nl.

Geef een reactie