BERGEN – De gemeente laat vanaf 9 mei onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de muur rondom de tuin van de Ruïnekerk in Bergen. Het voegwerk van de muur rond de kerk is op diverse plaatsen losgekomen en is her en der het metselwerk gescheurd.

Niet de hele muur wordt onder handen genomen; vooraf is geïnventariseerd op welke plekken onderhoud daadwerkelijk nodig is en waar kostbare mossen en plantjes groeien. Er wordt zoveel mogelijk om de beplanting heen gewerkt.

De werkzaamheden zijn afgestemd met de monumentencommissie van de gemeente. Het werk wordt in gedeelten uitgevoerd. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door K&S Gevelreiniging en Voegwerken uit Beverwijk onder directie van Bouwadvies Groot Holland. De planning is dat het werk half juni gereed is.

Geef een reactie