SCHOORL – Woensdagavond 23 maart hebben de leden van vereniging ‘Zakencentrum Schoorl’ besloten hun vereniging op te heffen en samen met de Stichting ‘Centrum Schoorl in Beweging’ en het initiatief ‘Duindorp Schoorl’ op te gaan in één nieuwe organisatie.

Doelstelling, wil en overtuiging van deze drie partijen is om met één krachtige organisatie de omgeving Schoorl op de kaart te zetten.

Dit moet door komst van meer bezoekers die langer verblijven, leiden tot een versterking van het voorzieningenniveau waar ook bewoners baat bij hebben

De vereniging ‘Zakencentrum Schoorl’ heeft afgelopen decennia duurzaam de belangen van de Schoorlse ondernemers vertegenwoordigd.

De stichting ‘Centrum Schoorl in Beweging’ nam met veel succes de organisatie van activiteiten op zich. De succesvolle dinsdagavond-braderie is daarvan de meest in het oog springende maar ook zorgt de stichting voor de fleurige aankleding van de winkelstraat.

De nog jonge kopgroep ‘Duindorp Schoorl’ heeft zich de afgelopen maanden gericht op drie hoofdtaken:

• Heldere profilering van Schoorl als hét Duindorp van Nederland;
• Digitale verleiding door onder andere een professionele website met actueel aanbod van evenementen, bezienswaardigheden en voorzieningen en
• de ontwikkeling van een warm-welkom-gevoel bij bezoekers en bewoners.

Basis voor de bundeling van krachten werd gelegd op 30 november vorig jaar, bij de gemeentelijke bijeenkomst in de Blinkerd, waar de gemeente maar ook de kopgroep hun plannen voor de toekomst van het centrum ontvouwden.

Oude en nieuwe bestuurders

De nieuwe organisatie gaat vooralsnog ‘Stichting Duindorp Schoorl’ heten. Het bestuur wordt gevormd door leden uit de drie samengevoegde organisaties.

Bedrijven en organisaties uit Schoorl, Groet en Camperduin die nog niet bekend zijn bij de organisatie en willen meewerken aan een uitbouw van het merk Schoorl, worden opgeroepen zich via info@duindorpschoorl.nl te melden.

Inwoners en ondernemers met goede ideeën of andere input, worden uitgenodigd deze ook naar dit email-adres te sturen.

Geef een reactie