.
BERGEN NH – Hart onder de riem voor ondernemers met grote coronaproblemen

Sommige ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op coronasteun, of er onvoldoende baat bij hebben, ondervinden grote financiële problemen.

De gemeenteraad stak hen tijdens de gemeenteraadsvergadering een hart onder de riem door deze ondernemers een luisterend oor te beloven.
De gemeenteraad vroeg het college de moeilijkheden van deze ondernemers te inventariseren en te zoeken naar oplossingen, waar mogelijk met buurgemeentes.
Wethouder Erik Bekkering ……

.
Wethouder Erik Bekkering wil de verhalen ophalen en maatwerk bieden.
Hij praat hier al over met alle ondernemersverenigingen in onze gemeente. Ook is er via het ondernemers steunloket contact met getroffen ondernemers.

Bekkering: “We staan voor, naast en achter hen. We willen de steunmaatregelen ook toetsen aan de hand van rechtvaardigheid.”
Achttien gemeenten in Noord-Holland Noord, waaronder Bergen NH, startten inmiddels een bestuurlijke lobbycampagne.
Er is een brandbrief in de maak om naar Den Haag te sturen.