Reddingsbrigade Nederland en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondertekenden donderdag 15 april 2021 het samenwerkingsconvenant voor vaartuigen en bemensing voor de Nationale Reddingsvloot.

De directeuren van beide organisaties, Koen Breedveld en Krishna Taneja, zetten op de post van de Reddingsbrigade van Egmond aan Zee hun handtekening onder het convenant.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is aan drie kanten omringd door water. Daarmee is het één van de 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsprofiel.

De taak van een Veiligheidsregiso is het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing bij hoogwater en overstromingen.
Iedere regio stelt één reddingsgroep van ten minste vier reddingseenheden beschikbaar voor de eerder genoemde vloot

Een reddingseenheid is een boot inclusief bemanning. Reddingsbrigades uit de regio zorgen dat deze vier vaartuigen te allen tijde beschikbaar zijn.

Vrijwilligers van de lokale reddingsbrigades uit de regio vormen de bemensing. Dit alles is o.a. gestationeerd bij de post Den Helder.