Bergen en provincie tekenen intentieovereenkomst

BERGEN NH – De gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland bekijken samen hoe ze de leefbaarheid in de Egmonden en Groet kunnen versterken. De demissionair wethouders Arend Jan van den Beld en Erik Bekkering van de gemeente Bergen en gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland tekenden woensdag hiervoor een intentieovereenkomst.

De twee overheden stellen op korte termijn een plan van aanpak op. Deze bestaat onder andere uit een onderzoek naar te ontwikkelen woningbouwlocaties.

Volgens wethouder Arend Jan van den Beld is de zoektocht naar woningbouwlocaties mede nodig omdat de sterke vergrijzing van de gemeente Bergen een bedreiging vormt voor de bestaande voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van de dorpen. Hij noemt dit een uitdaging in tijden van schaarste van ruimte.

“Het realiseren van woningbouw is niet eenvoudig en vraagt om een integrale afweging. Het ondertekenen van deze intentieverklaring is een mooie eerste stap. Op andere terreinen werken we al intensief samen met de provincie en dat werpt zijn vruchten af.”

Opdracht gemeenteraad

Op 7 juli besloot de gemeenteraad het plan ‘Dorp en Duin’ voor woningbouw aan de randen van Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef af te wijzen. De gemeenteraad gaf aan dat het plan onvoldoende was afgestemd met de provincie en gaf het college de opdracht een nieuw plan voor te leggen dat is ontwikkeld in samenspraak met de provincie.

De gedeputeerde en wethouders spraken onlangs met elkaar. De uitkomst van dit gesprek is
dat zowel de gemeente als de provincie gezamenlijk willen optrekken om te komen tot de
benodigde woningbouw in onder andere de Egmonden, laat de wethouder weten.

Werkbezoek

De gedeputeerde brengt op 8 december een werkbezoek aan de gemeente Bergen. Dit
bezoek, waarvoor raadsleden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd, is onder
andere bedoeld om informatie op te halen voor het plan van aanpak. Het College van B&W streeft ernaar om dat op een later moment aan de gemeenteraad te presenteren.