BERGEN – De BUCH (Bergen, Uitgeest, Heiloo en Castricum) en zorgaanbieders hebben onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en jongeren over de dienstverlening in het kader van de Jeugdwet in het jaar 2016.

Ongeveer één op de vijf respondenten in de BUCH is via de gemeente bij de hulpverleningsorganisatie terecht gekomen. In Bergen is dit 15% en in Castricum ligt dit wat hoger (30%). Tweederde van de respondenten vond dat het duidelijk voor hen was waar ze terecht konden voor hulp en/of zorg.

Meer dan de helft van de respondenten is het over het algemeen ‘vaak’ of ‘altijd’ eens met de stellingen over de behandeling door de jeugdconsulent/Sociaal Team.

Het grootste deel (65 à 90%) van de respondenten vindt de gesprekken duidelijk, voelt zich begrepen, wordt op een goede manier behandeld, geeft aan dat de hulpverleners de tijd nemen, voelt zich serieus genomen, vindt dat de onderlinge samenwerking tussen en met hulpverleners goed gaat.
Gemiddeld geven de respondenten een 7,4 voor de hulpverlening.