Heeft op de locatie van de kerk in Groet een andere kerk gestaan in de negende eeuw, namelijk de kerk van Hargen toen Hargen en Groet nog een dorp waren?

Dat is een van de vragen waarop de Cultuurhistorische Vereniging Scorolo graag antwoord wil krijgen.

Om dit te ontdekken, is het belangrijk te weten hoe oud de heuvel is waarop de kerk is gebouwd. Een archeologisch bureau deed daarom op dinsdag 6 april bodemonderzoek en geofysische metingen.

Historicus en verenigingslid Henk Stapel praat RTV80 bij. “We willen weten of de terp op natuurlijke wijze tot stand kwam in de tijd van de oude strandwal of dat het in een veel eerder stadium door mensen is ‘opgeworpen’ als terp.”

“Is de terp opgeworpen, dan waren hier al menselijke activiteiten voorafgaand aan de vorming van de jonge duinen in de late Middeleeuwen.”

De huidige kerk in Groet stamt uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, maar de vereniging vermoedt dus het bestaan van een andere kerk in een eerder stadium.

Stapel: “Dit zou de kerk van Hargen kunnen zijn geweest; Hargen en Groet waren toen nog niet gescheiden. Deze kerk wordt in archiefstukken genoemd als kerk in de negende eeuw. Kerken stonden in die tijd op plekken waar de Friesen hun rituelen hielden.”

Bodemonderzoek naast de kerk in Groet

Geofysisch onderzoek

Henk Stapel (links) en archeoloog Joep Orbons (Archeopro).