Alkmaar – Kort geleden is een rapport van de inspectie van Sociale zaken en Werkgelegenheid verschenen. Uit dit rapport blijkt dat een groot deel van de Nederlandse gemeenten niet aan de normen voldoet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Ook blijkt dat er bij veel gemeenten gegevens van bekende Nederlanders met regelmaat zonder noodzaak worden geraadpleegd.

D66 wil van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Alkmaar weten hoe het gesteld is met veiligheid van persoonlijke gegevens in de stad.

Daarbij wil de fractie graag weten of een gedragscode bestaat voor werknemers met toegang tot dergelijke gegevens, of er controle plaatsvindt en of er, indien nodig, maatregelen getroffen worden.

Geef een reactie