.
BERGEN

Bergen onderzoekt reparatie Egmondse bestemmingsplannen

De gemeente Bergen onderzoekt of reparatie mogelijk is van de bestemmingsplannen voor de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef en het Watertorenterrein in Egmond aan Zee.

In september van dit jaar vernietigde de Raad van State het besluit van de gemeenteraad de bestemmingsplannen vast te stellen.

.
Drie onderzoeken

De gemeente gaat de onderwerpen onderzoeken waarop -volgens de Raad van State- de bestemmingsplannen tekort schoten.

Voor de voetbalfusielocatie gaat dat om een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen, een onderzoek naar het effect van het gebruik van het parkeerterrein als transferium op het woon- en leefklimaat en een onderzoek naar de stikstofuitstoot (PAS-methodiek).

.
Voor het Watertorengebied gaat het alleen om een onderzoek naar de stikstofuitstoot. Uit de uitkomsten van de onderzoeken moet blijken of het repareren van de bestemmingsplannen haalbaar is.

Hoe verder

De onderzoeken worden zo snel mogelijk gestart. Hoe lang ze duren is afhankelijk van de capaciteit bij de onderzoeksbureaus en de ontwikkelingen rondom de PAS-methodiek. Wanneer de uitkomsten bekend zijn, zal het college een besluit nemen over de voortgang van de twee projecten.