EGMOND AAN ZEE – De spanning was te snijden bij de inloopavond over het nieuw te bouwen Watertorenterrein met woningen en sporthal. Op social media verschenen al allerlei sympathie betuigingen aan het adres van uitbater Onno Tijm die in tegenstelling tot een besluit uit 2008 van B&W, dat er pas gesloopt gaat worden aan de oude sporthal, als de nieuwe sporthal er staat.

Bovendien zou er ook niet eerder een vergunning worden afgegeven dan dat dit werkelijk gebeurt, dat gold ook voor het horecagedeelte.

Er waren buurbewoners die aan de overkant van de sporthal wonen, die in de nieuwe situatie auto’s voor hun deur krijgen en de koplampen van de auto’s uit de parkeergarage recht in hun woonkamer cq slaapkamer schijnen.

De inbreng van de omwonenden is te laat gehoord en genegeerd, zodat er al eigenlijk een onwerkbare situatie is ontstaan waarbij zelfs advocaten worden ingezet om dit te verhinderen. Dit geldt ook voor Onno Tijm van het Sportcafé waarmee door wethouder Peter van Huissteden afgesproken is om in mediation te gaan.

Gedurende dat proces wordt radiostilte in acht genomen, waarbij geen van de partijen iets naar buiten mogen brengen. Op de vraag aan Peter van Huissteden waarom de besluiten uit het verleden niet worden gerespecteerd, wilde hij niet ingaan omdat er met de beheerder een mediation is afgesproken.

Zo probeert het gemeentebestuur van Bergen de burgers en beheerder van de sporthal monddood te maken. De Egmonders pikken dit gedrag van een draaiend gemeente bestuur niet meer en hebben harde acties aangekondigd.

Geef een reactie