BERGEN –
Ontwerp fietspad Eeuwigelaan op punten aangepast en vastgesteld
Het ontwerp voor het nieuwe, tweede fietspad op de Eeuwigelaan in Bergen is definitief vastgesteld door het college. In de nieuwe situatie komt er aan beide zijden van de laan een éénrichtingsfietspad. Hiermee wordt het fietsen van en naar het strand prettiger en veiliger. Ook hoopt de gemeente dat meer mensen de fiets i.p.v. de auto pakken om naar het strand te gaan.

Dit houdt in: meer rumte; laankarakter behouden door planten extra bomen; verbeteringen op de rijweg.