EGMOND AAN DEN HOEF – Ontwikkelaars Koert-Hans Smit en Job Klaver vormen – ieder voor de helft – het Samenwerkingsverband Slotweg en zijn onder die noemer voortgegaan met de ontwikkeling van de bouwplannen voor de locatie Rode Hert in Egmond aan den Hoef.

“Het is al die tijd nadat we elkaar hebben gesproken over de samenwerking tussen Liberté – toen nog – en Brouwerij Egmond gewoon doorgegaan”, reageert Koert-Hans Smit op berichtgeving in Flessenpost uit Egmond.

“Het is bij dit soort plannen zo dat nogal wat aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan, zoals een milieueffectrapportage, een verkeersonderzoek en archeologisch/historisch onderzoek. Een daarvan was een vleermuisonderzoek. Dat vond afgelopen periode plaats en nu kunnen we verder met het plan.”

Zelfde plan

Koert-Hans Smit praat over het plan dat hij al in een eerder stadium in de publiciteit bracht. “We hebben het nog steeds over hetzelfde plan waar we met de omwonenden over spreken. In die gesprekken kunnen zij hun mening over de plannen geven.”

“Als die gesprekken achter de rug zijn krijgen we van Citisens, die het participatietraject uitvoert voor ons, alle bevindingen in een rapport terug. Wel hebben we al via-via gehoord dat mensen het wel leuk zouden vinden als er op deze plek nog iets van horeca zou blijven. Dat zullen we dan wel terugzien in die bevindingen neem ik aan.”

“Vervolgens gaan we in overleg met de gemeente en zien hoe we het verder gaan aanpakken. Of er eventueel nog aanpassingen nodig zijn en wat de impact daarvan is op de plannen.”

Drie bouwlagen

Een van de andere onderzoeken die Smit heeft laten doen is een zogenaamde zonnestudie. “Daarin wordt het effect bekeken van het nieuwe gebouw op de omgeving: is er ergens iemand direct nabij het pand die daar last van zou kunnen hebben qua zonlicht.”

“Het plan behelst drie woonlagen en daar bovenop enkele naar achter geplaatste appartementen. Die kun je vanaf de straat bijna niet zien. Het is wel hoger dan wat er nu staat, maar ook weer niet zo heel veel hoger. Volgens het onderzoek zou niemand er last van moeten hebben.”

Sloop Rode Hert, mogelijk begin 2024

Als alles volgens plan verloopt dan zijn rond deze zomer de plannen afgerond en worden ze na de zomer ingediend voor tervisielegging en besluitvorming. Met de bijbehorende aanvraag voor een Omgevingsvergunning. Smit: “In de hoop dat dan begin volgend jaar het huidige pand kan worden gesloopt.”

“In principe zijn alle huurders er aan het eind van het jaar uit. Mocht het zo zijn dat er vertraging optreedt in het proces, dan zou het kunnen dat we ook nog niet meteen met de sloop kunnen gaan beginnen. Wat dan gebeurt weet ik ook nog niet, maar vooralsnog…” (Bron tekst: Flessenpost uit Egmond).

Foto 1: Het plan voor de locatie Rode Hert.

Koert-Hans Smit is samen met Job Klaver de ontwikkelaar van de plannen onder de noemer Samenwerkingsverband Slotweg (Foto: Flessenpost uit Egmond).