BERGEN – Stichting Behoud Bouwkunst Bergen heeft een duidelijke visie voor de toekomst van Het Oude Hof in Bergen en presenteerde haar ideeën aan wethouder Ernest Briët. Dat gebeurde in een van de zalen van Het Hof. Ontmoetings- en belevingsplek Blooming Landgoed het Hof en CineBergen, die ook in het gebied actief zijn, onderschrijven deze visie. De presentatie en de reactie van de wethouder is onderaan deze pagina terug te kijken.

Hans Epskamp, secretaris Stichting Behoud Bouwkunst Bergen (Foto: RTV80).

Aanleiding van de bijeenkomst was dat de stichting niet blij is met het voorontwerp bestemmingsplan Landgoed ‘t Oude Hof. Deze zou het openstellen voor publiek van het nu nog besloten café-restaurant in het hoofdgebouw mogelijk maken, met als gevolg meer verkeer en parkeerplekken. Dit zou in dit historische stukje Bergen nadelig uitwerken op het rijksmonument en de natuur: Het Oude Hof ligt voor een deel in Natura-2000 gebied. Om die reden vernietigde de rechtbank in maart de vergunningverlening voor horeca aldaar.

De stichting, die overigens wél voorstander is van een openbaar café-restaurant, noemt het parkeerprobleem de grootste boosdoener in de plannen in het voorontwerp bestemmingsplan. Dit probleem wordt overigens nog eens groter door de wens om CineBergen uit te breiden met een tweede zaal. Ook deze uitbreiding trekt straks meer mensen naar het gebied.

‘Drukte op westelijk eiland’

In het voorontwerp bestemmmingsplan staat dat de huidige paardenbak, bestemd voor parkeren, verhuist naar het westelijk eiland. Met méér verkeer op deze plek is de stichting niet blij.

Secretaris Hans Epskamp: “Je gaat daar het gebied behoorlijk verpesten door het verkeer hier binnen te laten. Het verstoort routes voor wandelaars, fietsers en paarden. Zichtlijnen die zo kenmerkend zijn voor het gebied verdwijnen deels. Bovendien los je hiermee het parkeerprobleem niét op voor het hele gebied: uit de Parkeernota van de gemeente Bergen blijkt dat honderd parkeerplaatsen nodig zijn.”

Het plan van nog eens dertig tijdelijke parkeerplaatsen op dit westelijke eiland, zoals staat in een omgevingsvergunning van Blooming, maakt de situatie er niet beter op: de vergunning hiervoor is overigens vernietigd.

Drie scenario’s voor parkeren

Voorzitter Wouter Hubers en secretaris Hans Epskamp van de stichting gaven een 35 minuten lange presentatie waarin ze hun visie en wensen kenbaar maakten. Allereerst ging Epskamp uitvoering in op het ontstaan van het landgoed, de geschiedenis ervan, de culturele betekenis, de natuurwaarden, de eigendomssituatie, de wettelijke regelingen en het beheer.

Huibers gaf daarna drie voorkeurscenario’s van de stichting voor parkeren in Het Oude Hof.

In het eerste scenario verdwijnen de parkeerplaatsen in Het Oude Hof. Om toch mensen aan te trekken, gaat een zelfrijdende shuttelbus rijden. Deze brengt de bezoekers vanaf zestig bestaande parkeerplaatsen op de Groeneweg naar Het Oude Hof. Epskamp: “De bus rijdt in zes minuten tijd bijna twee kilometer.”

Scenario twee gaat uit van parkeren op de Sluislaan en naast het voetpad van de Eeuwigelaan. “Bij elkaar kun je hier honderd parkeerplaatsen realiseren.”

Een derde optie is parkeren langs de Kijklaan, met behoud van de bomen aldaar.

Stichting Behoud Bouwkunst Bergen wil deze scenario’s – na verder onderzoek – in een enquête voorleggen aan de bewoners van Bergen.

Boekje ‘Landgoed Het Hof te Bergen’

De stichting vereeuwigde haar ideeën in het boekje ‘Landgoed Het Hof te Bergen’ dat ze aanbood aan de wethouder Ernest Briët. Dit boekje is te vinden op de website van de stichting.

Wethouder Ernest Briët ontving het boekje ‘Landgoed Het Hof te Bergen’ (Foto: RTV80).

‘Adviezen ter harte’

Daarna nam de wethouder het woord. In zijn portefeulle behoren onder andere de onderwerpen parkeren en cultuurhistorisch erfgoed. Ook is hij verantwoordelijk voor het bestemmingsplan van Het Oude Hof.

Briët was onder de indruk van het initiatief van de stichting en de ondersteuning van haar voorstellen door CineBergen en Blooming. Hij roemde de kennis en ervaring van de stichting en liet weten haar adviezen ter harte te nemen.

‘Bestemmingsplan in procedure brengen’

Ook de wethouder, ooit student landschapsarchitectuur in Wageningen, vindt het belangrijk recht te doen aan de waarden van Natura 2000-gebieden. “Dat zie ik niet als een drempel maar als verantwoordelijkheid waar je blij mee moet zijn.”

Het leggen van puzzelstukjes rondom parkeren vindt hij het meest ingewikkeld in samenhang met het goed faciliteren van recreatief gebruik van Het Oude Hof.

De wethouder wil het ontwerp bestemmingsplan niet intrekken, zoals de stichting dit wenst. In plaats hiervan wil Briët bekijken hoe te komen tot een definitief bestemmingsplan. “Op afzienbare termijn wat mij betreft met alle procudures die netjes doorlopen moeten worden.”

De wethouder gaat het boekje bestuderen en wil met adviseurs overleggen. Verder wil hij Hubers en Epskamp binnenkort uitnodigen om zijn reactie op de inhoud van het boekje te bespreken.

‘Niet feestend tot twaalf uur open’

Ook directeur Caro van Eekelen van Blooming deed het woord. Ze is met haar toekomstige horeca niet van plan om “tot twaalf uur open te blijven met feestende mensen”. Van Eekelen: “Veel mensen denken dat, maar dat is niet onze bedoeling. We willen juist dat mensen hier genieten.” Ze is blij dat Blooming dit verhaal kan oppakken, samen met de stichting en CineBergen.

(Tekst: Evert Visser/ RTV80).

Caro van Eekelen van Blooming Landgoed het Hof (Foto: RTV80).