BERGEN – “Zoals het er nu naar uitziet, moet De Taverne op 1 april 2025 de deuren sluiten, dat is helaas geen grap”, laat eigenaar Steef van Leeuwen van het bekende muziekcafé in hartje centrum weten op Facebook. De kantonrechter bepaalde dat woensdag.

Van Leeuwen stond in de rechtszaal tegenover de eigenaar van het pand, Schrama B.V. Eigenaar Lex Schrama verhuurt het gebouw aan de uitbater en wil de huur opzeggen nu de pachtovereenkomst verloopt. Hij wil het pand aan zijn kinderen overdragen. Zij willen er zelf een restaurant beginnen.

Van Leeuwen liet woensdag aan de kantonrechter weten dat er volgens hem geen juridische reden is om de huurovereenkomst te beëindigen omdat de eigenaar het pand niet persoonlijk gaat gebruiken. Immers, niet de huidige eigenaar maar zijn kinderen willen er een restaurant beginnen. Maar volgens de verhuurder gaat het wel degelijk om persoonlijk gebruik, omdat de twee uitbaters bij hem in loondienst komen.

Bedrijfseconomisch voordeel

De kantonrechter meent dat de verhuurder voldoende heeft aangetoond dat er sprake is van een dringend persoonlijk gebruik van het pand. Bovendien zou het toekomstplan van Schrama BV voldoende onderbouwd en juridisch uitvoerbaar zijn. Verder acht de rechter het voldoende aannemelijk dat het zelf exploiteren van het pand door Schrama hem een bedrijfseconomisch voordeel oplevert in vergelijking tot de huidige verhuurinkomsten.

In een tussenvonnis, afgelopen februari, had de kantonrechter een tegenovergesteld oordeel. Deze beoogde toen juist dat Schrama BV zijn opzeggingsgrond onvoldoende had onderbouwd. Er zou geen sprake zijn van ‘dringend eigen gebruik’. Ook had de verhuurder volgens de rechter onvoldoende aangetoond dat zij de Taverne persoonlijk in gebruik wil nemen.

‘Een jaar de tijd’

Als datum van de beëindiging van de huurovereenkomst vindt de kantonrechter de datum 1 april 2025 redelijk. Zo heeft Van Leeuwen een jaar de tijd om een alternatieve ruimte te vinden. Daarnaast moet de verhuurder een vergoeding betalen aan Van Leeuwen ter compensatie van de verhuis- en inrichtingskosten. Deze eis geldt als Van Leeuwen tussen nu en een jaar op een andere locatie een horecaonderneming gaat exploiteren.

Van Leeuwen laat weten het vonnis nader te bestuderen om te bekijken of hij in hoger beroep gaat.

De tekst loopt door onder de foto.

‘Bergenaren niet blij’

Veel Bergenaren zijn niet blij met de dreigende sluiting van het café dat al bestaat sinds begin jaren zestig en waarvan Van Leeuwen inmiddels tien jaar de eigenaar is. De Taverne staat vooral bekend om live muziekoptredens van bands maar ook van bijvoorbeeld koren die van heinde en verre naar Bergen komen. Verder biedt het café ruimte aan klaverjassers en zijn er voordrachtsavonden van dichters, bridge drives, spel-en quizavonden en soms toneelvoorstellingen. Voorheen presenteerden zich hier ook stand-up comedians.

Schrama BV snapt het belang van Taverne. “Maar zakelijk gezien is dit voor het bedrijf geen reden om de huur niét op te zeggen”, zo liet het bedrijf eerder weten. “Het is geen doorslaggevende factor. Het is al vijftig jaar mijn eigendom en ik wil het daarom gebruiken. “De exploitant kan zelf ook op zoek naar een andere plek.”

Intussen zijn mensen die het café een warm hart toedragen lid van een Facebookgroep met de naam ‘Taverne moet blijven’. Ook startten bezorgde inwoners een petitie die inmiddels 6.777 keer is ondertekend.

31 augustus: Taverne Open Air met Van Dik Hout

De uitbater liet woensdag weten dat Taverne “natuurlijk zo lang mogelijk open blijft”. Van Leeuwen: “Ons fantastische team blijft iedereen ontvangen met de gastvrijheid en sfeer waarom de Taverne bekend staat. Met daarbij natuurlijk liveoptredens op zondag, stand-up comedy, de daghap en de dansavonden op vrijdag.”

Het festival Taverne Open Air op 31 augustus staat los van de rechtszaak. Liefhebbers van het festival kunnen die dag genieten van bands zoals de bekende formatie Van Dik Hout en deejays.


RTV80 maakte een videoreportage tijdens het Taverne Open Air Festival in 2021 en 2022.