BERGEN NH- De Onderzoekscommissie gaat drie openbare verhoren houden in het onderzoek naar de intentieovereenkomst tussen Bergen en Het Bijzondere Huis over de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool. De verhoren zijn het sluitstuk van het onderzoeksproces; de commissie hoopt nog voor de zomer het rapport op te leveren aan de gemeenteraad.

Het Bijzondere Huis valt in de categorie ‘overige paramedische zorg en alternatieve genezers’. De inhoud van de intentieovereenkomst is nog niet openbaar.

Twijfels over zorgvuldigheid

De gemeenteraad van Bergen heeft op 6 juli een onderzoekscommissie opdracht gegeven om een raadsonderzoek uit te voeren. Hiertoe is overgegaan omdat er begin 2023 in de gemeenteraad twijfels ontstonden over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente.

De commissie bestaat uit de raadsleden Mariƫlle van Kranenburg, Peter van Huissteden, Froukje Krijtenburg, Roel Oudeboon en Alexandra Otto-van der Ende. Zij voeren het onderzoek uit samen met onderzoeksbureau Necker. In hun vooronderzoek zijn de afgelopen maanden documenten onderzocht en hebben interviews plaatsgevonden.

Tekst loopt onder de foto door.

Openbare verhoren

De onderzoekscommissie heeft de fase van het vooronderzoek nu afgerond en besloot over te gaan tot de fase van het hoofdonderzoek. Hierin kan de commissie op grond van artikel 155a van de Gemeentewet ook getuigen oproepen voor een openbaar verhoor onder ede. De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording en om lessen te leren. De verhoren zijn gericht op de totstandkoming van de intentieovereenkomst.

De onderzoekscommissie heeft de verhoren gepland op maandag 17 juni. De verhoren zullen onder ede plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Bergen en zijn openbaar.

Openbaarheid van het dossier

De gemeenteraad van Bergen wil de stukken die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek openbaar maken. Als de raad daartoe besluit op 23 mei, dan worden de stukken openbaar na de wettelijke termijn van twee weken. Dat betekent dat na 8 juni de stukken in principe openbaar worden gemaakt.

In de overweging van de onderzoekscommissie weegt het belang van openbaarheid zwaarder dan de belangen die uit de stukken nog kunnen voortkomen voor de gemeente Bergen, zeker nu de stukken onderwerp zijn van onderzoek. Dat laat een gemeentewoordvoerder weten. “Op basis van de stukken, onder meer een juridisch advies en de getekende intentieovereenkomst, kan iedereen zich – voordat de verhoren plaatsvinden – een beeld vormen van de aanleiding van het onderzoek.”