BERGEN – Met de vaststelling van het beleid voor openbare verlichting trekt het college van de gemeente Bergen de komende jaren 160.000 euro per jaar extra uit om de openbare verlichting verder te verduurzamen.

Hoewel de openbare verlichting in de gemeente Bergen al relatief energiezuinig is, wordt tot 2035 ingezet op 35 procent energiebesparing ten opzichte van het verbruik in 2013. In 2040 moet dit zelfs oplopen tot 40 procent. Dit kan worden bereikt door de oude verlichting te vervangen door LED.

Doordat de huidige verlichting relatief oud en reeds afgeschreven is, kan dit op kostenefficiƫnte wijze worden uitgevoerd. In de gemeente Bergen staan 5.700 lichtmasten met in totaal 5.824 armaturen.

De openbare verlichting werkt nog wel, maar een groot deel is relatief oud en op papier al afgeschreven. De komende jaren wordt het afgeschreven materiaal vervangen. Dit wordt kostenefficiƫnt en op duurzame wijze gedaan.

Hoewel energieverbruik het meest in het oog springende aspect vormt van duurzaamheid binnen de openbare verlichting, heeft de gemeente Bergen dit ook vertaald naar diverse andere onderwerpen. Zo is ook terughoudendheid in het aanbrengen van verlichting een uitgangspunt.

Eerst wordt gekeken of het gewenste doel van verlichting op een innovatieve wijze kan worden ingevuld, bijvoorbeeld met reflectoren, lichtgevende markering, een wegdek dat beter oplicht in het donker, etc.

Wanneer toch lichtmasten moeten worden geplaatst, wordt gekeken hoe er zo gericht mogelijk kan worden verlicht en daarmee de impact van de verlichting op milieu en ecologie wordt beperkt.

Tot slot wil de gemeente Bergen de verlichting beter laten aansluiten op het gebruik van bepaalde gebieden. Zo kent verlichting in een centrumgebied een heel ander karakter en doel dan verlichting van een ontsluitingsweg.