EGMOND AAN ZEE – Regelmatig staan de speelvelden van voetbalvereniging Egmondia onder water. Oorzaak is het hoge grondwaterpeil.

De gemeente heeft met het bestuur van de voetbalclub en PWN om tafel gezeten. Een kortetermijnoplossing is gevonden. Overtollig water wordt naar een duinlandje van PWN achter de sporthal gepompt.

Het grondwaterpeil in de duinen is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Het laaggelegen Egmondia wordt door dit water al langere tijd bedreigd.

Het overtollig water werd in eerste instantie via het vuilwaterriool afgevoerd, maar door scheiding van het rioleringsstelsel is dat niet meer mogelijk.

Egmondia maakt nu gebruik van drainagepompen. Deze pompen trekken het water onder de velden weg en voert dat af naar vier putten.

Deze kunnen de hoeveelheid water echter niet meer aan. Het weggepompte water loopt terug naar de voetbalvelden en over de bestrating naast de sporthal. Voetbalwedstrijden moeten daardoor soms afgelast worden.

De afgelopen periode is hard gezocht naar een oplossing. En die is er nu.

Een meter onder de grond wordt het overtollig water door een buis richting een braakliggende terrein tussen de duinenrij en het Watertorenterrein gepompt.

Dit is echter een tijdelijke oplossing.

Een definitieve oplossing ligt in de ophoging van de sportvelden. Dat plan moet echter ingepast worden in het project Dorp en Duin. Daar moet eerst de gemeenteraad over beslissen.

Tot het zover is, gaat het water achter de sporthal langs naar de duinen zodat er, ook na behoorlijke regenval, gewoon gevoetbald kan worden.”
Na overleg met PWN beginnen de werkzaamheden op korte termijn.

Geef een reactie