BERGEN NH – Op 2 februari tekenden de Bergense wethouder Erik Bekkering en voorzitter Michiel Gooijer van de strandondernemersvereniging een nieuwe huurovereenkomst voor de horecapaviljoens op het strand. Na een aantal constructieve gesprekken besloten gemeente en ondernemers tot een voortzetting van de goede relatie.

‘Blije gasten’

Erik Bekkering: “Onze gemeente heeft een aantal belangrijke pijlers waaronder een prachtig strand voor iedereen en professioneel gastheerschap. De paviljoens en hun medewerkers leveren hieraan een grote bijdrage en zorgen voor blije gasten.” In totaal tekenen 23 horecaondernemers een nieuw contract.

Vanuit wederzijds vertrouwen zijn de partijen overeengekomen dat de huur na tien jaar behoudens opzegging en met een eventuele aanpassing van de huurprijs, telkens wordt voortgezet met een periode van vijf jaar. Michiel Gooijer: “Het nieuwe contract geeft ons meer zekerheden, waardoor de risico’s die gepaard gaan met investeringen door de ondernemers kleiner zijn geworden.” Ondernemers zijn door deze zekerheid beter in staat om stap voor stap een bijdrage te leveren aan waardevol toerisme. Daarnaast is de regeling voor onderverhuur van de paviljoens verduidelijkt en is de overeenkomst aangepast aan actueel beleid, wet- en regelgeving.

Michiel Gooijer- Sophie Gooijer en Erik Bekkering