BERGEN NH – Opnieuw steun voor ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties
Coronavoorstel verlenging financiële compensatie tot 1 juli 2021

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om in het kader van corona opnieuw ondersteuning te geven aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen. “Het gaat om het bieden van meer ‘armslag’ op korte termijn.

We weten niet hoe lang deze situatie nog duurt.

Wat we wel weten is dat de situatie in bepaalde situaties nijpend is”, aldus wethouder Erik Bekkering.