EGMOND AAN DEN HOEF – Op donderdag 31 maart organiseert de Werkgroep Slotkwartier een informatieavond in de Slotkapel waar alle bewoners en geïnteresseerden vanaf 20:00 uur van harte welkom zijn om kennis te nemen van de plannen voor het gebied.

De Werkgroep Slotkwartier, bestaande uit Stichting de Kapberg, Stichting Hafre Productions, Stichtingen Gebruik & Restauratie Slotkapel en Stichting Historisch Egmond, heeft vorig jaar van de gemeente Bergen de kans gekregen om plannen en ideeën te ontwikkelen.

Hiermee wil de werkgroep het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef aantrekkelijker gemaakt wordt voor bewoners en bezoekers.

Vele overlegavonden hebben uiteindelijk geresulteerd in een 25 pagina tellend plan, dat in januari aan het college is gepresenteerd.

Het college is enthousiast over de eerste plannen en wil graag dat de werkgroep deze plannen verder uitwerkt, alvorens een definitieve beslissing te nemen

Hierbij wil de werkgroep ook graag de inwoners, belanghebbenden en belangstellenden betrekken.

Wellicht heeft ook u ideeën over het Slotkwartier en de werkgroep is dan ook heel benieuwd wat u van de plannen vindt.

Het is in ieder geval een unieke kans om gezamenlijk de aantrekkelijkheid van het gebied nog meer te vergroten, zonder direct de cultuurhistorische waarden aan te tasten.

De werkgroep hoopt daarom op een grote opkomst, zodat een uitgewerkt, definitief plan straks breed gedragen wordt door de bevolking.

De Kapberg in het slotkwartier

Hoeve Overslot

De Slotkapel

De informatieavond op 31`maart begint om 20:00 uur met een presentatie van de plannen, waarna de gelegenheid is tot het stellen van vragen en het bespreken van ideeën.

Laat u dus informeren en kom meepraten over de toekomst van het Slotkwartier!

Geef een reactie